info@almasdaneh.com
الماس دانه سیمرغ

الماس دانه سیمرغ

تولید کننده خوراک، مکمل و کنسانتره دام، طیور، اسب، بوقلمون و بلدرچین

کلمه کلیدی 4

تولید خوراک بوقلمون

تولید خوراک بوقلمون

با توجه به اینکه محدودیت زمانی پرورش مرغ های گوشتی در پرورش مرغ های تخمگذار وجود ندارد و لازم نیست مرغ های تخمی در مدت کوتاهی به بازدهی برسند، در نتیجه خوراک آنها در مقایسه با مرغ های گوشتی از قیمت پایین تری برخوردار است.

بیشتر بدانید...

تولید خوراک طیور1

تولید خوراک طیور1

با توجه به اینکه محدودیت زمانی پرورش مرغ های گوشتی در پرورش مرغ های تخمگذار وجود ندارد و لازم نیست مرغ های تخمی در مدت کوتاهی به بازدهی برسند، در نتیجه خوراک آنها در مقایسه با مرغ های گوشتی از قیمت پایین تری برخوردار است.

بیشتر بدانید...

تولید خوراک اسب

تولید خوراک اسب

با توجه به اینکه محدودیت زمانی پرورش مرغ های گوشتی در پرورش مرغ های تخمگذار وجود ندارد و لازم نیست مرغ های تخمی در مدت کوتاهی به بازدهی برسند، در نتیجه خوراک آنها در مقایسه با مرغ های گوشتی از قیمت پایین تری برخوردار است.

بیشتر بدانید...

تولید خوراک گاو

تولید خوراک گاو

با توجه به اینکه محدودیت زمانی پرورش مرغ های گوشتی در پرورش مرغ های تخمگذار وجود ندارد و لازم نیست مرغ های تخمی در مدت کوتاهی به بازدهی برسند، در نتیجه خوراک آنها در مقایسه با مرغ های گوشتی از قیمت پایین تری برخوردار است.

بیشتر بدانید...

برخی از محصولات ما

اخبار و مقالات مرتبط

شیردهی گاو

1398/05/03

شیردهی گاو

شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو شیردهی گاو 

بیشتر بدانید...
برنامه نور دهی مرغ گوشتی

1398/05/03

برنامه نور دهی مرغ گوشتی

برنامه نور دهی مرغ گوشتی برنامه نور دهی مرغ گوشتی برنامه نور دهی مرغ گوشتی برنامه نور دهی مرغ گوشتی برنامه نور دهی مرغ گوشتی برنامه نور دهی مرغ گوشتی برنامه نور دهی مرغ گوشتی برنامه نور دهی مرغ گوشتی برنامه نور دهی مرغ گوشتی برنامه نور دهی مرغ گوشتی برنامه نور دهی مرغ گوشتی برنامه نور دهی مرغ گوشتی برنامه نور دهی مرغ گوشتی برنامه نور دهی مرغ گوشتی برنامه نور دهی مرغ گوشتی برنامه نور دهی مرغ گوشتی برنامه نور دهی مرغ گوشتی برنامه نور دهی مرغ گوشتی برنامه نور دهی مرغ گوشتی برنامه نور دهی مرغ گوشتی برنامه نور دهی مرغ گوشتی 

بیشتر بدانید...

بخش فروش

با توجه به اینکه محدودیت زمانی پرورش مرغ های گوشتی در پرورش مرغ های تخمگذار وجود ندارد و لازم نیست مرغ های تخمی در مدت کوتاهی به بازدهی برسند، در نتیجه خوراک آنها در مقایسه با مرغ های گوشتی از قیمت پایین تری برخوردار است.بیشتر بدانید...

لیست قیمت

با توجه به اینکه محدودیت زمانی پرورش مرغ های گوشتی در پرورش مرغ های تخمگذار وجود ندارد و لازم نیست مرغ های تخمی در مدت کوتاهی به بازدهی برسند، در نتیجه خوراک آنها در مقایسه با مرغ های گوشتی از قیمت پایین تری برخوردار است.بیشتر بدانید...

تولیدات ما

با توجه به اینکه محدودیت زمانی پرورش مرغ های گوشتی در پرورش مرغ های تخمگذار وجود ندارد و لازم نیست مرغ های تخمی در مدت کوتاهی به بازدهی برسند، در نتیجه خوراک آنها در مقایسه با مرغ های گوشتی از قیمت پایین تری برخوردار است.بیشتر بدانید...
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top